Werkgroep

De Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) is eind 2014 opgericht en bestaat nu uit 7 personen.

Doelstelling:
Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) stelt zich ten doel om meer aandacht en waardering voor de Gorinchemse vestingwerken te verkrijgen en Gorinchem meer als vestingstad te profileren.

Geplande Evenementen:

 • Open Monumendag op zaterdag 10 september 2016.
 • De Gorinchemse Luisterpost en de Koude Oorlog.

Activiteiten tot nu toe:

 • 2014:
  – Oprichting in het najaar van de Werkgroep Vesting Gorinchem.
  -Vestingwal wandeling.
 • 2015:
  – Internetsite Vesting Gorinchem gemaakt.
  – izi.Travel smartphone vestingwandeling gemaakt.
  – Vestingwandelboekje gemaakt.
  – Excursie naar het Artilleriemuseum.
  – Excursie naar het Nationaal Militair Museum.
  – Archiefonderzoek naar de inrichting van de vestingwal.
  – Overleg met de gemeente Gorinchem reconstructie rechter Flankbatterij in Bastion 2.
  – Deelname aan overleg Erfgoedkamer Oude Hollandse Waterlinie.
  – Vooronderzoek V.I.S. kazemat i.s.m. de gemeente Gorinchem.
  – Expositie in de Caponnière.- Deelname aan netwerkdag Koude Oorlog locaties.
 • 2016:
  – WVG Startnotitie Vestingwerken Gorinchem ingediend bij de gemeente.
  – Presentatie gemeenteraad.
  – Expositie in korenmolen de Hoop.
  – Boekje vestingwandeling bijwerken, aanvullen en laten drukken.
  – Deelname aan overleg Erfgoedkamer Oude Hollandse Waterlinie.
  – Vestingwandeling Katholieke Basisschool KBS Mariëngaarde.
  – Cursus Vestingwerken in de oude ULO school.
  – Maken van een cursus naslagwerk.
  – Overleg met de gemeente Gorinchem project Batterij bastion 2.
  – Overleg met adviesbureau betreffende Vesitngplan gemeente Gorinchem.
  – Invulling thema Open Monumentendag voor Gorinchem en deelname met 4 objecten.
  – Start organisatie evenement “De Luisterpost Gorinchem en de Koude Oorlog”.
Advertenties