Kazemattensoep uitgeprutteld; goed resultaat!

Na 24 uur ziet de soep er zo uit. Wat u ziet is roest, wat door het proces “elektrolyse” van de scharnieren deels is verwijdert. Op de scharnieren is de roest ook deels omgezet in Magnetiet Fe3O4. Een laagje zwart materiaal.

Zo zagen de scharnieren er uit na deze flink bewerkt te hebben met een roterende staalborstel op de boormachine. In deze conditie is de elektrolyse begonnen.

Na 48 uur elektrolyse en het met de staalborstel verwijderen van de zwarte Magnetiet laag is dit het resultaat.

Na 89 jaar buiten en in de grond te hebben gezeten is het ijzer flink aangetast door roest.
Hier is mooi te zien, waar de scharnierplaat was bevestigd met een strak aangedraaide moer. Daartussen kon dus weinig vocht en zuurstof komen. De scharnierplaat is door de roest weggevreten, behalve daar waar de moer zat, waardoor er een moervorm ontstaan is.

Dit is een z.g. “scharnierduim”. De “hengen” waarmee de deur aan deze scharnierduimen hing, waren voorzien van zuigend passende bronzen bussen. Daardoor zijn de scharnierduimen minder aangetast door de roest.

Toch een mooi ontroestingsresultaat door toepassing van elektrolyse.
En op het idee gekomen door het bezoek aan de archeologiedagen bij het archeologisch depot Gorinchem.

Veiligheid:
Bij dit proces komt hoog explosief waterstofgas vrij en zuurstof.
Elektrolyse op kleine schaal moet dus in een goed geventileerde ruimte worden gedaan, of liever buiten. Grotere elektrolyseprojecten moeten altijd in de open lucht gedaan worden.

Advertenties

Kazemattensoep

Scharnierplaten van de VIS-kazemat Gorinchem.

Deze scharnierplaten van de VIS-kazemat Gorinchem zijn al wat schoongemaakt met de staalborstel, maar zwaar verroest.
Tijd voor de bereiding van “kazemattensoep”, zie receptuur kazemattensoep.

Gratis vestingrondleiding

Op zondag 29 september is er weer een gratis vestingrondleiding. De vestingrondleiding gaat langs de voormalig militaire gebouwen, die bij de vesting horen en over het meest interessante deel van de vestingwal. De gids verteld wat over de militaire geschiedenis van Gorinchem, over de gebouwen en over de vestingwerken. We starten om 14:00 uur voor de ingang van het Gorcums museum op de Grote Markt. De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historisch Vereniging Oud-Gorcum organiseert deze vestingrondleiding. Gaarne aanmelden per email bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Sponsoring VIS-kazemat

De vergunningen zijn rond, het project gaat beginnen!
Wat gaan we doen?

Het restaureren van de VIS-kazemat gelegen bij de Vijfde Uitgang te Gorinchem.
Deze kazemat (betaald door de Vries Robbé) werd in 1930 gebouwd volgens het Voorschrift Inrichtingen Stellingen (V.I.S.), als compensatie voor het verloren gaan van schootsveld door de uitbreiding van het staalconstructiebedrijf de Vries Robbé.

Waarom doen we dit?
We doen dit om een interessant onderdeel van de vesting weer toegankelijk te maken voor het
publiek en daarmee de vesting nog aantrekkelijker te maken.

Wie kan ons helpen?
Iedereen!

Financiële sponsoring:
De Werkgroep Vesting Gorinchem is onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.
Deze vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Degene die HVOG een schenking doet, kan zijn gift dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Bankrekeningnummer: NL 21 ABNA 0472264761 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Gorcum, o.v.v. VIS-kazemat.

Sponsoring in natura:
Denk hierbij aan Cortenstaal grondkerende constructie/beschoeiing, bestrating, ijzerwaren, sloten, hout e.d. maar ook personen die willen helpen met het leegruimen en schoonmaken van de VIS-kazemat. U kunt zich hiervoor aanmelden bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Wat krijgt u ervoor terug?
Een publiek toegankelijk monument in de vesting Gorinchem. Een vermelding op
de website als donateur. Een schenking van € 500,00 of meer geeft recht op een
naamsvermelding op een messing schild in de VIS-kazemat.
Voor meer en gedetailleerde informatie zie:

 

Open Monumentendag Gorinchem 2019

De buit is binnen, het feest kan beginnen.

Als Werkgroep Vesting Gorinchem dragen we dit jaar weer zorg voor het openstellen van de Poterne en het Klein Kruitmagazijn in de Dalemwal tussen de Vijfde Uitgang en de Dalemsedijk.
Op zaterdag 14 september van 11:00 tot 16:30 uur.

Tevens zullen wij bij de VIS-kazemat wat uitleg geven over ons project tot het toegankelijk maken en openstelling van deze kazemat. De VIS-kazemat bevindt zich in bastion 11 bij de Vijfde Uitgang, achter gebouw de Luisterpost.

VIS-kazemat 1930. Opdrachtgever: Departement van Oorlog. Financier: De Vries Robbé. 1e VIS-kazemat in Nederland.

Bij de VIS-kazemat kunt u ook een projectinformatie flyer meenemen.

Onze objecten: groen: info bij de VIS-kazemat, rood: bekijken klein buskruitmagazijn en de Poterne.

Voor het volledige programma van de Open Monumentendag 2019 in Gorinchem zie:

Open Monumentendag in Vesting Gorinchem

Ook de hsitorische schepen doen mee aan de Ondervloed, bij de Korenbrug en Vijfde Uitgang, zie:

Historische schepen Gorinchem

Hopelijk tot zien a.s. zaterdag 14 september!