Mysterieuze steen Bastion 8


Symposion en de Werkgroep Vesting Gorinchem graven gezamenlijk het stuk hardsteen vrij, waarvan al jaren een stukje boven de grond zichtbaar was in de oprit van Bastion 8 (Dalembolwerk bij molen De Hoop). Op deze foto al een stukje vrijgegraven.

Het blijkt een hardstenen portaalsteen te zijn. De vraag is nu, waar deze vandaan komt, want zover wij weten, waren de laatste bouwwerken op dit bastion van hout, op een betonnen fundering.

Schoongespoeld en geborsteld, klaar voor transport naar de nieuwe locatie.

Nog wat water er tegen en hij staat, diep ingegraven stevig op zijn plaats.

In wat minder harde kleuren ziet het er zo uit, een mooie aanwinst voor de gemeente Gorinchem en de beheerder van de kruitmagazijnen Dalembolwerk; Symposion. Want daar staat deze steen nu voor iedereen te bewonderen, samen met de lopende moderne kunst expositie in de Kruitmagazijnen en de expositie “De polder en de Hollandse Waterlinie” in korenmolen De Hoop.

Advertenties

Het 3e buskruitmagazijntje afgebroken!

Toen Gorinchem in de tachtigjarige oorlog een vestingstad was geworden, werd het buskruit opgeslagen in een buskruitmagazijn in elk Bastion, als op bovenstaande plattegrond te zien is.

In Brielle (Den Briel) staat nog een dergelijk kruitmagazijn, echter in jaarboek 2018 van onze Historische Vereniging Oud-Gorcum, staat op blz. 88, dat in Gorinchem deze bouwwerken van hout waren met dakpannen.

Op latere kaarten komen dit soort buskruitmagazijnen niet meer voor. Schijnbaar zijn ze al snel weer afgebroken, waarschijnlijk omdat ze te kwetsbaar waren voor het geschut van een belegeraar.

Later is op kaarten te zien, dat men aan de oostzijde plannen had om het binnenterrein van de bastions te verhogen als verhoogd geschutsplatform (z.g. Katten), terwijl aan de westzijde de tuinen en lusthoven tot in de Bastions werden doorgetrokken. Dus daar zijn dan zeker geen buskruitmagazijnen meer.

De eerstvolgende kaart waar weer buskruitmagazijnen op zijn aangegeven is bovenstaande kaart uit 1813. Wanneer u door met tussenpozen 2x klikken deze groter bekijkt dan kunt u hierop o.a. de 2 grotere kruitmagazijnen aan Dalembolwerk en 3 kleine buskruitmagazijntjes (gemerkt met letter b) ontdekken.

 1. onderaan de wal boven de Duveltjesgracht.
 2. onderaan de Dalemwal tussen Bastion 10 en 11.
 3. in de rechterflank van Bastion 2.

Van deze bakstenen magazijntjes is bekend, dat ze aan het eind van de 18e eeuw zijn gemaakt, evenals de grotere kruitmagazijnen in Dalembolwerk (Bastion 8, nu expositieruimten Symposion).

Van de 3 kleine buskruitmagazijntjes zijn die achter de Duveltjesgracht en aan de Dalemwal, (richting Vijfde Uitgang) nog over, echter wanneer u door Bastion 2 loopt (achter parkeergarage Kweeklust) is er geen buskruitmagazijntje te vinden. Wat is er gebeurd?

Boven een fragment van de vestingplattegrond uit 1875, met daarop Bastion 2, met aan de rechterzijde het 3e buskruitmagazijntje. Het zit dus ook onderaan de wal, gedeeltelijk in de wal gebouwd en was identiek aan de nog overgebleven buskruitmagazijntjes.

Boven een fragment van de vestingplattegrond uit 1897, met daarop Bastion 2. Het blijkt, dat eind 19e eeuw, bij de aanleg van het kanaal naar Amsterdam (Merwedekanaal), Bastion 2 is vergroot.

Op de rechter Flank en Face is de binnenzijde van de wal op zijn plaats gebleven, maar de wal zelf is naar buiten toe verbreed, waardoor ook Bastion 2 een stuk groter werd. Op het verbrede stuk is een geschutsbatterij gemaakt met beschermingheuvels (deze is pas gerestaureerd).

Het kleine buskruitmagazijntje had men ongemoeid kunnen laten, maar het is dus waarschijnlijk bij die ingreep afgebroken. In die tijd hadden dergelijke magazijntjes geen nut meer, want sinds de uitvinding en invoering van de brisantgranaat, waren gemetselde gewelven niet meer veilig. Dit omdat de explosieve kracht van de brisantgranaat vele malen groter was dan die van de buskruitgranaat, of buskruit mortierbom.

Waar de vestingwal ongewijzigd bleef, liet men de oude bouwwerken gewoon staan, want afbreken kost ook geld. Men kon ze gebruiken voor opslag van minder belangrijke zaken.

Dit is het kleine buskruitmagazijntje in de Dalemwal in een soort van gerestaureerde conditie.
Nu kost onderhoud ook wat geld, maar dan heb je toch iets leuks uit de 18e eeuw, waarmee de geschiedenis tastbaar gemaakt kan worden voor de volgende generaties.

Ontdek de “paaltes van Oorlog” in Gorinchem

Joop Kuijntjes heeft een inventarisatie gemaakt van de tot nu toe ontdekte nog aanwezige limietpalen van het Departement van Oorlog ( in de volksmond “paaltjes van Oorlog”).
Deze paaltjes werden halverwege de 19e eeuw rond alle verdedigingswerken in Nederland geplaatst, dus ook om- en in de vesting Gorinchem.
Bekijk ze allemaal op https://vestinggorinchem.wordpress.com/limietpalen/

Polder en Hollandse Waterlinie al gezien?

Nee? Misschien is het dan wel een goed idee om tijdens dit Pinksterweekeinde met wat minder goed weer de kleine expositie “de polder en de Hollanse Waterlinie” in molen De Hoop, Dalemwal 21,  te gaan bekijken? Eventueel op de Culturele Zondag, want dan is vlakbij het Minimuseum “Luisterpost” in buurthuis de Aanlegsteiger, Visserdijk 30, open en kan dit mooi gecombineerd worden. Daar draait dan ook de presentatie “Gorcums wapentuig”. De molen is zaterdag en zondag open van 11:00 uur tot 17:00 uur.
De Aanlegsteiger is op de Culturele Zondag open van 13:00 tot 17:00 uur.

Beide exposities worden verzorgd door de Werkgroep Vesting Gorinchem,
onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

Culturele Zondag met “Gorcums wapentuig” in de Aanlegsteiger

Minimuseum de Luisterpost in buurthuis de Aanlegsteiger is open van 13:00 tot 17:00 uur.
Adres: Vissersdijk 30 in Gorinchem.

Wat is er te zien?

 • De PowerPoint presentatie Gorcums wapentuig

Verder natuurlijk de geschiedenis en apparatuur van het radio-afluisteren in Gorinchem tijdens de Koude Oorlog. Verder kunt u het reviseren van een peilontvanger zien (een kijkje onder de “motorkap”).

Hopelijk tot ziens.
De Werkgroep Vesting Gorinchem,
onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

Culturele Zondag – Soldatenplaten en minimuseum Luisterpost

Is het een afluisterploeg de terug komt van de luisterpost in het bastion bij de Vijfde uitgang?
Wel moet ook heel de toren op de foto natuurlijk, dus de fotograaf is uit het goede hout gesneden.
Foto Regionaal Archief Gorinchem, via FaceBook ‎Oud Gorinchem, Rita Overweel van Horssen.

A.s. zondag 12 mei 2019 is het weer Culturele Zondag
Minimuseum de Luisterpost in buurthuis de Aanlegsteiger is open van 13:00 tot 17:00 uur.
Adres: Vissersdijk 30 in Gorinchem.

Wat is er te zien?

 • Op de 1e verdieping hangen Soldaten Platen, een serie kiekjes van militairen van het garnizoen van Gorinchem in de 19e en 20e eeuw.
  Met o.a. soldaten van:
  – de Vestingartillerie.
  – de Marine.
  – de Torpedisten.
  – de Verbindingsdienst.

Verder natuurlijk de geschiedenis en apparatuur van het radio-afluisteren in Gorinchem tijdens de Koude Oorlog.

Hopelijk tot ziens.
De Werkgroep Vesting Gorinchem,
onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.

De vesting Gorinchem in 1842

We zullen bespreken wat er op dit kaartfragment te zien is a.d.h. van een rondgang in vergrote fragmenten van de vesting. Wat nu al opvalt is, dat er veel lege groene ruimte binnen de vesting is. U kunt op uw computer al dit plaatje vergroten, door er een paar keer op te klikken.

Maar eerst wat gegevens over deze kaart van 1842, afkomstig uit ons zeer gewaardeerde Nationaal Archief.

Maker en datum.

Hier zien we het Paardenwater, met links Bastion 2 nog in zijn oude gedaante, voordat het kanaal naar Amsterdam (Merwedekanaal) werd gegraven. Interessant is, dat deze kaart wat laat zien van de opstellingen van het geschut, toen dat nog ouderwetse gladde loop voorlaadkanonnen waren.
In de Saillant (punt) zien we een verhoogd geschutsplatform (geschutsbank) met opritjes. En in de rechterflank van bastion 2, bij de letter f, een gemetseld buskruitmagazijntje, zoals er nu nog 2 overgebleven zijn, 1 in de wal bij de Duivelsgracht en 1 in de Dalemwal, richting Vijfde Uitgang.

Nog wat verder naar rechts, de Arkelpoort met 2 ophaalbruggen  voor de poort. Daarboven nog een verdedigingswerk, een z.g. Redan.

Verder naar rechts Bastion 1, met geschutbanken in de Saillant en in de schouder van de rechter Face naar de rechter Flank.
Ook binnen het Bastion nog een verhoogd geschutplatform waar ook korenmolen Nooit Volmaakt (die toen nog niet die naam had) op staat. In vestingtermen heet dit een Chevallier, of gewoon Kat.

Boven de punt van Bastion 1 de aarden dam met Steenen Beer en daarboven de Sluis met waaierdeuren en de brug van Ceelen, met daarboven 2 geschutsbatterijen ter verdediging van de sluis en het bestrijken van de Arkelsedijk, met het binnentalud en het buitentalud van de Dijk en de uiterwaard van de rivier de Linge.

Verdergaand langs de vesting met de bastionnummering mee en tegen de klok in:
Beneden Bastion 3 (wat er nu niet meer is) met in rood aan de rechterflank een klein buskruitmagazijn.

Verder een geschutsbank op de rechter schouder en in de Saillant van Bastion 3. Verder omhoog zien we dat de Kanselpoort al gesloopt is en in plaats daarvan een Coupure in de vestingwal zit, met daarnaast het wachtgebouw, wat nu op zichzelf aan het begin van de Westwagenstraat staat. Eind 19e eeuw is de vestingwal iets naar buiten gelegd, dus we zien hier mooi, hoe de situatie voor die tijd was.

Rechts aan het eind van de brug is een verhoogd gedeelte, wat in de 18e eeuw nog een Ravelijn (verdedigingseilandje in de gracht) was. Rechts daarvan de Schelluinsekom, het eind van de Schelluinsevliet, waar de schepen met handel van uit en naar de polder aanlagen.

Middenboven bastion 4 in zijn originele vorm (het bastion, waar nu de Caponnière aan zit).
Hier een geschutsbank in de Saillant van het bastion. Vanaf de geschutsbank kon men met kanonnen de kanaaldijk bestrijken en het dijktalud aan weerszijden.

Rechts zien we een groot rood gebouw met een letter aangegeven, dit is de in 1826 gebouwde Willemskazerne.

We zien hier ook een Steenen Beer, die er nu niet meer is. Rechts is het kanaal van Steenenhoek, wat hier in de vestinggracht uitkomt. Toen dit kanaal rond 1819 werd aangelegd, moest ook deze Steenen Beer gemaakt worden, om het fluctuerende waterniveau van het kanaal te scheiden van de vestinggracht.
Het kanaal diende om het teveel aan water ten oosten van Gorinchem af te voeren naar een lager punt bij de Merwede bij Hardinxveld.

Zo, de kaart even gedraaid met het noorden boven. Nu zien we rechts nog net de Steenen Beer aan Bastion 4. Nu is links in beeld het Hoornwerk uit 1600, waarvan de wal (dijk) nu nog steeds bestaat bij de Waterpolitie en Mercon Steel. Hij heet ook nog steeds de Krinkeldewinkel. In de rechter hoorn bij de Wolpherensedijk is een geschutsbatterij ingericht met ook een stenen gebouwtje, wat waarschijnlijk ook een buskruitmagazijntje is. Aan de binnenzijde van de Wolpherensedijk langs het kanaal is ook nog een kleine geschutsbank.

Rechts van het midden van dit kaartfragment de Veerweg, waarop boven de brug over het kanaal aansluit en beneden een T-kruising met de Oude Wolpherensedijk, iets rechts daarvan was het grote veer over de Merwede naar Sleeuwijk.

Rechts zien we een wiel, volgens de kaart ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in 1663, dus een dijkdoorbraak, heel dicht bij de stad.

Links Bastion 5, met een geschutsplatform in de Saillant en ook een buskruitmagazijntje.

Het grote rode vlak b. is het Arsenaal (Tuighuis) met bijbehorend terrein aan de Boerenstraat.

In de Saillant van Bastion 6 bij de Steenen Beer zien we een hoge gechutsbank, bedoeld om met kanonnen de rivier te bestrijken. Het rode gebouwtje was later een afzonderingsruimte voor tuberculose patiënten.

Bij D zien we weer een klein buskruitmagazijntje uit het eind van de 18e eeuw, wat nu nog bestaat en in de zomer schuil gaat tussen het Groot Hoefblad.

C is de Tolkazerne uit 1598 en B zijn de Affuitloodsen uit 1838.
Rechts de Waterpoort.

Ook is hier te zien, dat het Wilhelminapark en de huidige ruimte Buiten de Waterpoort er helemaal nog niet is, maar alleen een smalle kade met pad vanaf de dijk bij de Steenen Beer naar de Waterpoort.

Op het oostelijk havenhoofd is de karakteristieke runmolen de Eéndracht aangegeven. Verder naar rechts het kleine Bastion 7, met een drukke inrichting met de voormalige molen Nooit Volmaakt in het midden en 3 geschutsbanken langs de borstwering, Rechts voor flankering van de Altenawal, in de punt voor het bestrijken van de rivier en rechts voor het flankeren van de Zalmhaven en de Dalempoort.

Voor het bruggetje naar de Dalempoort is een soort hoekig vak, dat heet een Redan en was ook een opstelplaats voor geschut. Bij dit Redan begint ook het Glacis met bedekte weg, wat tot aan het grachtje van Ravelijn 1 loopt. Sinds 1815 loop hier ook de Dalemsedijk, recht over het Ravelijn. In de bedekte weg langs de buitenzijde van de gracht zijn ook dwarsheuveltjes te zien, Traversen genoemd. Deze werden sinds eind 17e eeuw gemaakt toen de Franse belegeraar en vestingbouwkundige Vauban het Enfilerend vuur had bedacht. Dat was parallel schieten met rechte delen van de vestingwerken, zodat een hele rij geweerschutters, achter de borstwering staande met één schot geraakt kon worden.

Op de punt van Bastion 8 is korenmolen De Hoop te zien en ook een verhoging met borstwering op het bastion. Dit heet in vestingtermen een Cavalier, in het Nederlands een “Kat” genoemd. Dat was een verhoogd platform voor geschut. Achterin de Kat zijn 2 buskruitmagazijnen gebouwd, met rood aangegeven. Dat zijn de Kruitmagazijnen die tegenwoordig voor expositie van moderne kunst gebruikt worden door Symposion.

Het Ravelijn rechts is ook voorzien van borstweringen met geschutbanken. Deze geschutbanken zijn op dezelfde hoogte als de Dalemsedijk, dus een oprit voor de kanonnen is niet nodig.

In Bastion 9 en 10 is een geschutsbank in de Saillant (punt) en rechts is de bedekte weg te zien met Glacis, wat zigzag om de bastions en ravelijnen doorloopt tot aan de Linge.
In de binnenknikken is telkens een wat grotere ruimte met aan weerszijden een Traverseheuvel.
Dit heten wapenplaatsen, waar eventueel ook geschut opgesteld kon worden en ook konden deze Wapenplaatsen op zich verdedigd worden, indien de aanvaller was doorgedrongen tot de bedekte weg.

Te zien is, dat het Ravelijn aan de voorzijde ook is voorzien van een wal met borstwering en een geschutsplatform in de Saillant. Ook is hier een buskruitmagazijntje ingetekend.

Verder is in de stad te zien, dat de Visserslaan een iets verhoogde weg is tot aan de Vissersdijk, die uiteraard ook hoger is en aan weerszijden bomen heeft.
De sloten onderaan de vestingwal lopen ook langs de Visserslaan de stad in en hebben via duikers (q) onder de Vissersdijk door een verbinding met het kleine haventje.Links langs de Vissersdijk loopt het Kleine haventje boven overkluisd met een heul tussen de Vissersdijk en de Blauwe Torenstraat.

Links onder op de kaart is het eind van de Kalkhaven, die is overkluisd met de Vismarkt en loopt daarna versmald naar het Kleine Haventje. Rechts daarvan wordt ook het Kleine Haventje nog een keer overkluisd door de Burgtstraat. Al deze overkluizingen of Heulen waren vrij hoog, zodat er met platte schuiten onderdoor gevaren kon worden.

Tussen de Vissersdijk en de vestingwal zijn bleekvelden en boomgaarden.
Boven de boomgaard boven de bleekvelden is nog een letter (p) te zien. Hiermee wordt de Poterne (onderdoorgang door een hoofdwal) aangegeven.

Nu als laatste Bastion 11 (in het midden). Het rode gebouw is het Groot Kruitmagazijn gebouwd in 1838. Vanaf dat Groot Kruitmagazijn lopen ook twee riolen/duikers  naar de uitloper van het Kleine Haventje. Daardoor lijkt het of er een gracht om het Groot Kruitmagazijn ligt. Er is echter geen bruggetje getekend naar het gebouw. Dus de riolen zullen wel regenafvoer zijn voor het dak. En de lijn om het gebouw een omheining.

In de Saillant van het bastion is een geschutbank en in de hoek met de linkerflank ook. Daarmee wordt de brug en het sluisje (m) in de Spijksedijk, tussen de vestinggracht en de Linge bestreken, tevens de toegang tot het sluisje van de Kleine Haven naar de Linge en de toegang tot de Lingehaven.

Middenboven bij de letter (N) is een geschutbatterij te zien met borstwering op- en naast de Spijksedijk. Deze dienen om de dijk en het binnentalud van die dijk te bestrijken.

Iets naar onderen bij letter (n) is het sluisje (wat recent gerestaureerd is) te zien. Dat is de uitwatering van de Vurense polder, die helemaal hierheen werd geleidt.

Linksmidden is de Korenbrug te zien met waaiersluis en uiterst links de Zaagmolen aan de Lingehaven en de Kortendijk.

Zo ben ik de vesting helemaal rond gegaan. Een heel verhaal, maar het is dan ook voor de echte liefhebber.

M.v.g.,
Hugo Ouwerkerk
Werkgroep Vesting Gorinchem
onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum.