Categorie archief: Uncategorized

Poterne tijdens rondleidingen open.

Woensdag  6 september zijn de sleutels door de Gemeente Gorinchem aan de werkgroep overhandigd. Vanaf nu kunnen wij de Poterne tijdens de rondleidingen openen en kunnen er helemaal door heen lopen.
Poterne_doorzicht

Advertenties

KOEL Gorinchem

Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 in Gorinchem

Niet alleen de Luisterpost, maar een manifestatie op heel de Dalemwal van de Dalempoort tot aan de Vijfde Uitgang.

De definitieve gegevens van Koude Oorlog Evenement de Luisterpost zijn bekend in de informatie die er stond is aangepast.

Ook het volledige programma in detail is nu te lezen, zie https://vestinggorinchem.wordpress.com/activiteiten-en-sponsoring/activiteiten/

 

Vestingrondleiding zondag 14:00 uur


De Molenstraat; periode 1900-1915, links hangen de bakkers uit een raam van de Militaire bakkerij en het publiek poseert op straat. Het gebouw van de Militaire bakkerij bestaat nog.

De vestingrondleiding is a.s. zondag 25 juni en start om 14:00 uur op de Grote Markt, bij de VVV.
Gaarne aanmelden per email bij hugo.ouwerkerk@vestinggorichem.nl

 

Archeologische vondsten en voorstel aanpassing hotel

De projectontwikkelaar heeft een voorstel gedaan voor het zichtbaar houden.
Dit wordt a.s. woensdagavond in de gemeenteraad besproken.
Die is openbaar, zie de punten hieronder.

Komt allen!

Plaats: Vergaderkamer 7 eerste verdieping
Tijd: 19:30-22:00
Voorzitter: Nntb

De (voorlopige) invulling van de bijeenkomst is als volgt :

 • Korte inleiding door wethouder Rijsdijk
 • Toelichting op uitgevoerd archeologisch onderzoek door SOB Research
 •  Plaatsen van de resultaten van het onderzoek in de context van de stad door archeoloog Pieter Floore
 • Toelichting op het proces en voorstel van Berry Voet ten aanzien van omgang met archeologie door Wieteke van Hulten

KOEL Gorinchem zoekt vrijwilligers

Koude Oorlog Evenement de Luisterpost Gorinchem zoekt vrijwilligers.

Hoezo? Wat gaat er gebeuren, wat kunt u doen?
Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat het garnizoen (na honderden jaren aanwezigheid) uit de oude vestingstad Gorinchem vertrok. We staan hierbij stil met dit “moderne” vestingevenement.

Wanneer: zaterdag 30 september en zondag 1 oktober

Programma:

 • Het dagelijks door de stad marcheren van soldaten wordt gesimuleerd door een mars door de vesting van twee militaire muziekkorpsen.
 • De spil in het evenement is de Luisterpost bij de Vijfde Uitgang.
  Hier zat een afdeling van de verbindingsdienst, die stiekem de Russen afluisterde.
  De Luisterpost wordt ingericht met de apparatuur van toen, volledig werkend en …. ja de Russen zullen afgeluisterd worden. Het wordt een interactieve expositie.
 • De Soldatenwal (Dalemwal) wordt bevolkt door “soldaten” met radiowagens uit die tijd.
 • Er is ook een militair “Koude Oorlog” kampement met tenten militaire trucks en een veldkeuken.
 • Er is een tentoonstelling Garnizoen en afluisterapparatuur in de buskruitmagazijnen op Dalembolwerk.

Dit gaat allemaal niet vanzelf, daar moeten we wel wat voor doen!

Wij zoeken medewerkers voor halve dagdelen, hele dagen, of het hele weekend, voor:

 • Het meehelpen inrichten Luisterpost met expositie materiaal, expositiewanden  en inrichting terrein en toevoerwegen met dranghekken en bewegwijzering op vrijdag 29 september.
 • Idem afbreken op maandag 2 oktober.
 • Suppoosten expositie buskruitmagazijnen.
 • Verkeersregelaars bij de mars van de muziekkorpsen op zaterdagochtend.
 • Verkeersregelaars bij de Dalemsedijk op zaterdag en zondag.
 • Verkeersregelaars voor het begeleiden van het parkeren op zaterdag en zondag.
 • EHBO-ers met een geldig EHBO diploma.
 • Mensen met een certificaat “Reanimatie” – ECAC erkend (gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)).

Gaarne aanmelden bij hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl

Vestingwandeling a.s. zondag

A.s. zondag 28 mei verzorgt de Werkgroep vesting Gorinchem (onderdeel van de Historische Vereniging Oud-Gorcum) een vestingwandeling.

De wandeling start om 14:00 uur bij de VVV op de Grote markt.

De wandeling beslaat niet de gehele vestingwal. maar voert langs de belangrijkste vestinggerelateerde gebouwen, het zuidelijke- en het oostelijke deel van de vestingwal.

De wandeling duurt 2 uur.
U dient goed ter been te zijn.

Gaarne met een privé bericht op FaceBook, of per email aanmelden.


Linksboven het Arsenaal (Tuighuis) uit 1755, met daarboven de hoge geschutbank bij de Stenen Beer. Met kanonnen op de geschutbank kon de rivier worden bestreken. Het kenmerk van een vestingstad is namelijk, dat deze de omgeving beheerst. Zondag 14:00 uur kunt u meer te weten komen.