Activiteiten 2019

Activiteiten

 • Expositie “de polder en de Hollandse Waterlinie” in molen de Hoop, elk weekend tussen 11:00 en 16:00 en doordeweeks, bij wind wanneer de molen draait.
 • Minimuseum Luisterpost Gorinchem; de geschiedenis van het (radio)afluisteren en specifiek in Gorinchem tussen 1955 en 1967, tijdens de Koude Oorlog.
  Gratis toegang op afspraak en tijdens de Culturele Zondagen, elke 2e zondag van de maand van 14:00 uur tot 17:00 uur in buurthuis de Aanlegsteiger.
  Daarnaast wordt er telkens een ander onderwerp uit de vestinggeschiedenis van Gorinchem belicht.
 • Presentatie Open Havendag 25 mei.
 • Open Monumentendag 14 september; klein buskruitmagazijn en Poterne in de Dalemwal, mini museum Luisterpost, molen de Hoop en de Caponnière.

Projecten onderhanden:

 • Toegankelijk maken, conserveren en restaureren VIS-kazemat.
  Project gestart op 14 maart 2018, vergunning voorjaar, voorbereiding zomer  2019, uitvoering najaar 2019 en voorjaar 2020, opening op Open Monumentendag 2020.
 • Restauratie geschutsbatterij op bastion 2; project gestart 2016, uitgevoerd voorjaar 2019, nazorg voorjaar en zomer 2019, opening najaar 2019?
 • Dijkverbetering Waardenburg-Gorinchem.
  Advies aan de Graaf Reinald Alliantie betreffende historisch objecten in het traject Gorinchem tot fort Vuren.
 • Advies Waterschap Rivierenland/gemeente Gorinchem in voorstudie traject dijkverzwaring 2022.
 • Transcriptie Genie Register Gorinchem uit 1897.
 • Goed werkende maken en opknappen apparatuur Luisterpost.

Onderzoeken in 2019 afgerond of lopende:

 • Onderzoek bouwgeschiedenis vestingwal.
 • Onderzoek Doorgang Bastion VI.
 • Onderzoek kanonnen.
 • Onderzoek Limietpalen.
 • Onderzoek RAG Militaire Zaken.
 • Onderzoek Staatse Linie Waal.
 • Onderzoek VIS-kazemat.
 • Onderzoek Waterlinie.
 • Overdracht Defensie naar Gemeente

Excursies

 • Zaterdag 19 januari; bezoek Nationaal Militair Museum te Soesterberg.
 • Woensdag 20 februari; bezoek Genie Museum en concentratiekamp te Vught.
 • Zondag 28 april; speciale rondleiding op fort Asperen.
 • Zondag 23 juni; bezoek Geertruidenberg.
 • Zondag 11 augustus; bezoek forten Uppelschedijk (Altena) en Bakkerskil.
 • Zondag 20 oktober; bezoek Naarden.
Advertenties