Activiteiten 2016

– WVG Startnotitie Vestingwerken Gorinchem ingediend bij de gemeente.
– Presentatie gemeenteraad.
– Expositie in korenmolen de Hoop.
– Boekje vestingwandeling bijwerken, aanvullen en laten drukken.
– Deelname aan overleg Erfgoedkamer Oude Hollandse Waterlinie.
– Vestingwandeling Katholieke Basisschool KBS Mariëngaarde.
– Cursus Vestingwerken in de oude ULO school.
– Maken van een cursus naslagwerk.
– Overleg met de gemeente Gorinchem project Batterij bastion 2.
– Overleg met adviesbureau betreffende Vestingplan gemeente Gorinchem.
– Invulling thema Open Monumentendag voor Gorinchem en deelname met 4 objecten.
– Start organisatie evenement “De Luisterpost Gorinchem en de Koude Oorlog”.

Advertenties