Maandelijks archief: februari 2015

Bom gevonden in Gorinchem!

Mortierbom gevonden in Bergen op Zoom
Bom in Gorinchem gevonden op 13 januari 1915, zie het kranten artikel hieronder.
De foto hierboven is van zo’n mortierbom, als gevonden in Bergen op Zoom in 2002 en 2005.

NGC19150114 Mortierbom gevonden groot
Nieuwe Gorcumse Courant van 14-01-1915.

Link: Lucas (11) vindt ‘kanonskogel’ uit 1747

 

 

 

Advertenties

Mooi en interessant archief materiaal

De Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) is weer naar gegevens over de vestingwal aan het spitten geweest, in het Regionaal Archief Gorinchem. Dit leverde diverse wetenswaardigheden op, maar ook ca. 24 mooie tekeningen. Bij deze vast 1 tekening.

De Caponniere doorsnede C-D
Een doorsnede van de Caponnière.

Over ijsdammen en dronken Gorkumse kanonniers

krijsm1779

Om ze niet verloren te laten gaan, verzamelen we de in 2014 op de FaceBook pagina geplaatste artikelen, nu op de web site Vesting Gorinchem. Wellicht leuk voor wie ze nog niet gezien had.
Zojuist geplaatst: “Over ijsdammen en dronken kanonniers”. zie https://vestinggorinchem.wordpress.com/de-mens/verhalen/over-ijsdammen-en-dronken-gorkumse-kanonniers/

 

WVG start met onderzoek inrichting vestingwal

logo regionaal archief Gorinchem

Vandaag is de Werkgroep Vesting Gorinchem gestart met een onderzoek naar de inrichting van de Gorinchemse vestingwal in verschillende tijdsperioden. Allereerst is begonnen in het Regionaal Archief Gorinchem met een inventarisatie van daar aanwezige kaarten, plattegronden, tekeningen en stukken, welke voor het onderzoek interessant kunnen zijn.

Kopergravure 1745

Ze hebben daar allerlei prachtige kaarten, plattegronden en tekeningen, die eenieder daar gratis kan gaan bekijken. Dat zoeken en bekijken gaat natuurlijk gewoon met een PC, want het meeste is ingescand  en groot op beeldscherm te zien. Wanneer je dat moois allemaal bekijkt, vliegt de tijd, hoezo saai in een archief? En tegen geringe kosten kan je een scan laten maken.
Zie: http://www.regionaalarchiefgorinchem.nl/

 

Het Groot Buskruitmagazijn (1 tekening + 8 foto’s)

Gorinchem groot buskruit magazijnHet Groot Buskruitmagazijn is in 1838 in Bastion 11 gebouwd.
Het gebouw is van baksteen, gemetseld als een gewelf met dikke muren.

Groot kruitmagazijn

Aan de buitenzijde is het gebouw ook nog voorzien van hele dikke steunberen.
Hoe moeten we dit nu zien? Was het gebouw een soort van bomvrij, om het buskruit te beschermen tegen mortierbommen van de vijand?

IMG_2769

Of was het gebouw zo stevig gebouwd, omdat men trachtte een eventuele buskruit explosie binnen te houden (gezien de dikke steunberen aan de buitenzijde)? Dat laatste is ook onwaarschijnlijk, gezien de grote hoeveelheid buskruit, die vroeger in dergelijke magazijnen werd opgeslagen.

IMG_2775

Hoeveel buskruit werd er eigenlijk opgeslagen?

HPIM1561

In de zijmuren en gevels zitten op vloerniveau diverse openingen, deze zijn echter ook te klein en te weinig, om de druk van een eventuele explosie te ontlasten.

HPIM1562

Het zijn waarschijnlijk beluchtingsgaten, om doormiddel van tocht, condensvorming te voorkomen.

HPIM1560

Allemaal vragen waar de Werkgroep Vesting Gorinchem t.z.t. antwoord op hoopt te vinden.

 

Doelstelling Werkgroep Vesting Gorinchem

Gorinchem Bleau 1658

Over de doelstelling is her en der (o.a. op FaceBook en in de krant) al wat gezegd, maar is op de bijeenkomst van januari binnen de werkgroep besproken en als volgt vastgelegd:

De Werkgroep Vesting Gorinchem (WVG) stelt zich ten doel om meer aandacht en waardering voor de Gorinchemse vestingwerken te verkrijgen en Gorinchem meer als vestingstad te profileren.

Dis is kort en bondig maar kan dus veelomvattend zijn.

NIET OP DE BULT MAAR NAAST DE BULT

Geschutopstelling Grote Bult bewerkt
Kaartfragment westelijke vestingwal Gorinchem (bron: Stichting Menno van Coehoorn).

We zien hier op een militaire kaart van begin 19e eeuw, Bastion 4 (bij de grote sluis), met de Caponnière en de Grote Bult. Omdat door het kanaal Bastion 3 van de vestingwal was afgekapt, heeft men toe de nummering doorgeschoven en is op deze kaart Bastion 4 dus bastion 3 geworden. Maar wij houden de originele nummering aan. We zien hier geschut emplacementen aangegeven, maar dat is niet correct. Aangegeven zijn juist de Traverseheuveltjes, die een geschut emplacement voor één kanon (1.) aan weerszijden beschermen. De Traversen lopen door over de borstwering en de onderste sluit ook aan op de Grote Bult. We zien ook, dat de Grote Bult toen niet als een Kat of Cavalier (verhoogde geschutopstelling) werd gezien, maar als gronddepot. Verder zien we nog twee opritten (2.). Deze dienden, om met kanonnen en kruiwagens, geladen  met kanonskogels en kisten met kardoezen, op de wal te kunnen komen.. Tegenwoordig zijn die opritten er niet meer. Bij de Grote Bult is het bovenste Traverseheuveltje er ook niet meer en het Traverseheuveltje, wat op de Grote Bult aansluit, is verlaagd, tot gelijke hoogte met de borstwering, waarover nu het bovenste wandelpad loopt, Dit kun je zelf controleren met onze 3D “dome” foto, houdt je muis op de foto ingedrukt en beweeg heen en weer en op en neer, dan kan je helemaal om je heen kijken!