Maandelijks archief: januari 2015

DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE BESCHERMT NOG STEEDS

Bengrenzing en de verschillende zones van de NHW

Parpluplan NHW verbeelding zones bewerkt

Wereld Erfgoed:
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is al een tijdje geleden aangemeld voor de Wereld Erfgoedlijst van UNESCO. Eén van de criteria, om Wereld Erfgoed te kunnen worden is, dat de overheid ook de bescherming van dit erfgoed goed geregeld moet hebben.
Bescherming:
Die bescherming krijgt nu een wettelijk kader bij de lagere overheden, zoals de provincie en gemeenten. Het kenmerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is, dat de keten van verdedigingswerken een groene en rustig strook in het landschap vormt.
Het karakter van de Waterlinie wordt dus grotendeels door het daarlangs liggende landschap bepaald en daarom moet dit landschap dus ook beschermd worden.
Inmiddels zijn een aantal beschermingszones gedefinieerd, zoals op het 1e plaatje weergegeven. Elke zone kent zijn eigen gradatie van beschermende regelgeving.
Kernzone:
Op het 2e plaatje zien we het gebied, binnen de gemeentegrenzen van Gorinchem. Gorinchem heeft dus te maken met de Kernzone, welke buiten dit plaatje nog langs de Merwede doorloopt t/m de Vluchthaven. In deze zone zijn in principe geen gebiedswijzigingen toegestaan, alleen kleine wijzigingen zoals beperkte uitbreiding van bestaande bebouwing.
Verdichtingsveld:
Ook heeft Gorinchem met het Verdichtingveld te maken. Deze term is wat misleidend, want dit is een gebied, waar wel meer is toegestaan, maar in principe geen grootschalige veranderingen, zoals het bouwen van woonwijken.
Uitzonderingen:
Liefhebbers van natuur, recreatie en historie dienen echter wel de vinger aan de pols te houden, want er zijn uitzonderingen, zoals reeds uitgegeven bouwvergunningen, voordat deze regelgeving van dit z.g. Parapluplan Nieuwe Hollandse Waterlinie, uiterlijk op 1 januari 2017 van kracht gaat worden. Ook zaken van groot maatschappelijk belang mogen zelfs de Kernzone aantasten.
Conclusie:
Maar vooralsnog kunnen we dus stellen, dat De Nieuwe Hollandse Waterlinie anno 2015 het nog resterende open landschap in onze omgeving beschermt tegen de oprukkende verstedelijking.

Advertenties

VIRTUELE RONDWANDELING VESTINGWAL

IMG_5689

Ter voorbereiding op de komende bijeenkomst van de Werkgroep Vesting Gorinchem, hebben Bas ’t Hoen en Hugo Ouwerkerk al wat ideeën voor een virtuele rondwandeling over de Gorinchemse vestingwal (voor op de internetsite Vesting Gorinchem) op de kaart gezet.

NIEUWE WEBSITE VESTING GORINCHEM

Afgelopen maanden is er hard gewerkt door leden van de Werkgroep Vesting Gorinchem aan het maken van een website over de geschiedenis van de Gorinchem als vestingstad..
Wij zijn dan ook blij, deze nu aan u te kunnen presenteren en wensen u veel plezier bij het doornemen van onze website Vesting Gorinchem.

Met vriendelijke groet.

De Werkgroep Vesting Gorinchem

Zie: https://vestinggorinchem.wordpress.com/

HPIM4880